FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Jadrom fotovoltaického systému sú fotovoltaické panely. Pozostávajú z veľkého počtu solárnych článkov. Takzvaný fotoelektrický jav sa uskutočňuje v každej jednotlivej bunke a premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu. Rozlišujú sa rôzne typy solárnych panelov : tzv. monokryštalické a polykryštalické solárna panely. Ako sa však líšia a pre koho sú vhodné jednotlivé solárne panely ?

Výroba elektriny vo fotovoltickom solárnom panely  v zásade funguje prostredníctvom rôznych dopovaných úrovní v solárnom článku. To znamená, či sú monokryštalické alebo polykryštalické, atómy kremíka sú v stabilnej kryštalickej štruktúre. Pri výrobe solárnych článkov sa primiešajú cudzie atómy. To znamená, že v hornej vrstve sú voľné elektróny. Odborníci tu hovoria o n-dotovanej vrstve. Naopak, v dolnej vrstve bunky (p-dopovaná vrstva) je príliš málo elektrónov. Tu sa dá hovoriť aj o kladných elektródach.

Keď na fotovoltické solárne panely dopadne svetlo, tak dochádza v solárnych článkoch k uvoľneniu elektrónov. Na elektrických kontaktoch sa začnú hromadiť kladné resp. záporné nosiče elektrického náboja, čím medzi prednou a zadnou stranou článku začne tiecť jednosmerné napätie. Tento fotoelektrický jav nevyžaduje žiadne mechanické či chemické pochody, neopotrebováva sa a ani nevyžaduje žiadnu údržbu.

Späť do obchodu